Organizacja imprez - wynajem

Od 4 listopada 2013 r. gospodarzem Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W budynku jest prowadzona działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna. Budynek przystosowany jest także do organizacji konferencji i spotkań biznesowych.

Regulamin Wynajmu Sal Dworu Dzieduszyckich

 

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zwanym dalej Centrum tj. Wynajmującym, a każdym podmiotem dokonującym rezerwacji sali w budynku dworu przy ul. Szkolnej 4 w Radziszowie, zwanym dalej Najemcą.

 

I. Rezerwacja Sali

 

1. Rezerwacja sali dokonywana jest przez Najemcę za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego:  www.centrumks@ckis.pl

2. Wypełniony i podpisany przez Najemcę formularz zamówienia należy przesłać Wynajmującemu pocztą lub faksem na nr 12 276 24 12 w.38.

3.Potwierdzenie przez Wynajmującego warunków zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy na wynajem/obsług Sali.

4. Anulowanie rezerwacji Sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych bez ponoszenia kosztów możliwe są do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/konferencji/spotkania. Rezygnację należy zgłosić Wynajmującemu drogą mailowa na adres www.centrumks@ckis.pl  lub faksem na nr 12 276 24 12 w.38

5. Najemca otrzymuje dostęp do sali na 30 minut  przed rozpoczęciem wynajmu.

6. Najemca pozostawia salę po wynajmie w takim stanie, w jakim została przekazana.

7. Najemca dba o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego.

8. Najemca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych itp.  po zakończeniu wynajmu.


II Opłaty

1. Opłata za wynajem sali i dodatkowe usługi zamówione przez Najemcę naliczana  jest zgodnie z dokonanym przez Najemcę zamówieniem, zależnie od faktycznego czasu wykorzystania sal oraz zależnie od faktycznego wykorzystania usług dodatkowych zamówionych przez Najemcę.

2. W przypadku przedłużenia czasu korzystania  z sali, Wynajmujący nalicza opłatę za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu, według obowiązującego cennika.

3.Płatność należy  dokonać przed wykonaniem  usługi ,na numer rachunku podany na fakturze.

4. Wynajmujący może odroczyć płatność faktury na co najwyżej 7 dni.

5.Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” jest zwolnione z opłaty za korzystanie z wynajmowanego pomieszczenia dworu Dzieduszyckich.

6. Najemca może skorzystać z dodatkowego wyposażenia ,zgodnie ze złożonym zamówieniem i za odpłatnością według cennika na usługi dodatkowe.

7.Wynajmujący nie udostępni sali Najemcy bez uiszczenia opłaty i okazania dowodu Wpłaty.


III Koszty

1. Sala zebrań  - 47,81 m2  z wyposażeniem - 50,00 zł +VAT/h

   ● Stoliki drewniane/ 120x80x75  - 8 szt

   ●Krzesła drewniane, składane   - 50 szt

 

2.Sala koncertowa  - 76,54 m2  z wyposażeniem 87,75 zł + VAT/h

   ● krzesła  wyścielane    - 50 szt

 

3. Ekran mobilny szer.158,wys.89   - 100,00 zł brutto  na czas  wynajmu.

4. Projektor krótkoogniskowy150,00 zł brutto  na czas wynajmu.

                                                  

 IV Zabrania się

1.Palenia tytoniu w obrębie całego budynku dworu.

2. Wnoszenia na sale wszelkich napojów oraz posiłków.

3.Klejenia plakatów informacyjnych w całym obiekcie.

4.Przestawiania elementów ekspozycji  na powierzchniach wystawienniczych.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013