AKADEMIA MALUCHA

 AKADEMIA MALUCHA

Zajęcia animacyjne dla dzieci 4 - 6 lat

Instruktor:

Karolina Winek

Miejsce zajęć:

Dwór Dzieduszyckich (parter)
32-050 Radziszów, ul. Szkolna 4

Harmonogram zajęć:

czwartek:
godz. 16.30 - 18.00

Płatności:

50 zł za miesiąc (90 min. 1 x w tygodniu )

Opis zajęć

Zajęcia animacyjne stymulują rozwój dzieci, pobudzają ich kreatywność, integrują i stanowią wspaniałe źródło zabawy. Program zajęć animacyjnych realizowany jest w oparciu o wcześniej ustalony scenariusz.
Proponowane gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia manualne dla dzieci są proste, a jednocześnie bardzo atrakcyjne. Uczą dzieci współpracy z innymi, ćwiczą koordynację ruchową, a co najważniejsze – będzie w ich trakcie wiele śmiechu i radości.

 

 

REGULAMIN SEKCJI AKADEMIA MALUCHA W DWORZE DZIEDUSZYCKICH (skrót)

 

1. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji AKADEMIA MALUCHA w Radziszowie w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 50 zł za miesiąc (zajęcia 1 x w tygodniu). Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

2. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

3. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych, zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 5 regulaminu.

4. Opłata członkowska nie podlega zwrotom. Uwzględnione w niej zostały wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.

5. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

50 zł

333 zł

1 x w tygodniu rodzeństwo – 2 osoby

38 zł

za osobę

250 zł

za osobę

1 x w tygodniu rodzeństwo – 3 osoby

33 zł

za osobę

222 zł

za osobę

6. Płatności należy realizować w następujących terminach:

7. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.

8. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

9. Płatność należy realizować:

a) w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013