ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla dzieci od 5 lat i młodzieży 

Instruktor:

Karolina Winek

Miejsce zajęć:

Dwór Dzieduszyckich (parter)
32-050 Radziszów, ul. Szkolna 4

Harmonogram zajęć:

zajecia odbywać się będą w środy :
godz. 15.30 - 17.00  gr. I - dzieci w wieku 5 - 7 lat
godz. 17.15 - 18.45  gr. II - dzieci 8 lat i więcej

Płatności:

40 zł za miesiąc (90 min. 1 x w tygodniu)

 

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży są doskonałą formą aktywności plastycznej. Uczestnikiem sekcji może zostać każdy, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek trzymał już w reku pędzel i ołówek, czy wie kto to był Jackson Pollock, co to jest monochromatyzm lub do czego służy fiksatywa. To doskonała okazja aby rozpocząć swoją przygodę ze sztuką.

Zajęcia prowadzone są od podstaw i dostosowane do poziomu umiejętności uczestników. W trakcie zajęć, dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, jak: rysunek, malarstwo, podstawy grafiki, kompozycja przestrzenna, jak również mają okazję poznać różnorakie materiały plastyczne, w które zaopatrzona jest pracowania. Zajęcia plastyczne, w założeniu mają pomóc uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności, które pomogą im w określeniu własnej postawy twórczej, a także będą punktem wyjścia do sprecyzowania kierunku zainteresowań w dziedzinie sztuk plastycznych.

 

Zapisy przyjmowane są w Dziale Realizacji Projektów Kultury:

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie: tel. 12 256 31 18, e-mail: dwor@ckis.pl

 

REGULAMIN SEKCJI PLASTYCZNEJ W DWORZE DZIEDUSZYCKICH (skrót)

1. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji plastycznej w Radziszowie w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 40 zł za miesiąc (zajęcia 1 x w tygodniu). Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

2. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

3. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych, zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 5 regulaminu.

4. Opłata członkowska nie podlega zwrotom. Uwzględnione w niej zostały wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.

5. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

40 zł

267 zł

1 x w tygodniu rodzeństwo – 2 osoby

30 zł

za osobę

200 zł

za osobę

1 x w tygodniu rodzeństwo – 3 osoby

27 zł

za osobę

178 zł

za osobę

6. Płatności należy realizować w następujących terminach:

7. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.

8. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

9. Płatność należy realizować:

a) w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013