TANIEC NOWOCZESNY dla dzieci od 7 lat

TANIEC NOWOCZESNY dla dzieci od 7 lat

Instruktor:

Marek Kutyła

Miejsce zajęć:

Dwór Dzieduszyckich (I piętro)
32-050 Radziszów, ul. Szkolna 4

Harmonogram zajęć:

zajęcia odbywają się we wtorki :  I grupa 16.30 - 18.00

                                             II grupa 18.00 - 19.30

Płatności:

35 zł za miesiąc (90 min. 1 x w tygodniu)

O zajęciach:

Nowa grupa taneczna w Radziszowie, która rozpoczyna zajęcia począwszy od sezonu 2015/2016, uruchamiana jest jako grupa tańca nowoczesnego. Jednak biorąc pod uwagę różne oczekiwania chętnych do udziału w zajęciach oraz wszechstronność naszej kadry instruktorskiej, nie chcemy zamykać grupy w sztywne ramy klasyfikujące do konkretnego rodzaju tańca. Jesteśmy otwarci zarówno na taniec współczesny, hip-hop jak i inne, dlatego do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich, którzy lubią taniec i nie potrafią usiedzieć w miejscu przy dźwiękach muzyki, ale nie obrali jeszcze odpowiedniego dla siebie rodzaju tańca.

Zajęcia na początek będą się odbywać raz w tygodniu (90 minut).

Chętnych serdecznie zapraszamy!

Zapisy przyjmowane są w Dziale Realizacji Projektów Kultury:
Pałacyk Sokół w Skawinie: tel. 12 276 34 64, e-mail: sokol@ckis.pl
Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie: tel. 12 256 31 18, e-mail: dwor@ckis.pl

 

REGULAMIN SEKCJI TAŃCA NOWOCZESNEGO W DWORZE DZIEDUSZYCKICH (skrót)

1. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji tańca nowoczesnegoo w Radziszowie w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 35 zł za miesiąc (zajęcia 1 x w tygodniu). Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

2. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

3. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych, zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 5 regulaminu.

4. Opłata członkowska nie podlega zwrotom. Uwzględnione w niej zostały wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.

5. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

35 zł

233 zł

1 x w tygodniu Rodzeństwo – 2 osoby

26 zł

za osobę

175 zł

za osobę

1 x w tygodniu Rodzeństwo – 3 osoby

23 zł

za osobę

156 zł

za osobę

6. Płatności należy realizować w następujących terminach:

7. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia.

8. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

9. Płatność należy realizować:

a) w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013