Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Dworze

Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” zaprasza 12 i 13 września (sobota, niedziela) oraz 19 i 20 (sobota, niedziela) września do radziszowskiego dworu. Tu będą miały miejsce niecodzienne wydarzenie pod hasłem „Hrabina Ludwika zaprasza do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie”. Spotkania przygotowano w ramach 23. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Dla gości została przygotowana prezentacja multimedialna ukazująca dzieje wsi i historię dworu, która będzie prezentowana w dworskim „piano nobile”. Wszyscy przybywający do Radziszowa będą mogli także zwiedzić z przewodnikiem budynek od piwnic po dach. Dodatkową atrakcją są stałe wystawy w reprezentacyjnych salach, które ukazują Radziszów i Radziszowian pt.:

- „Kapitan Henryk Jaskuła – rodem z Radziszowa”

- „Losy Radziszowian w czasie II wojny światowej”

- „Rzeźbiarz Wit Wisz – Radziszowianin z wyboru”

oraz

- „Radziszów na fotografii” ukazująca dawne i współczesne widoki miejscowości oraz jego zabytki.

 

Zapraszamy od godz. 14.00, wstęp wolny!

Na gości będą czekać członkowie Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”, którzy w strojach stylizowanych na XIX w. – epokę świetności dworu będą oprowadzać po Dworze Dzieduszyckich. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przebrania się w stroje z epoki, aby poczuć dworski klimat szlacheckiej rezydencji w małopolskiej wsi.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 roku Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 roku zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny i z roku na roku wydarzenia zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 roku. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje. Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza imprezy lokalne.

Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Nie można  mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii. Dzięki obcowaniu z zabytkiem, wydarzenia z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jako ogólnopolski koordynator tego programu odpowiada za koordynację oraz promocję projektu w skali całego kraju. Największym wyzwaniem podczas kolejnych edycji Europejskich Dni Dziedzictwa jest, od 2007 roku, wybór tematu przewodniego na szczeblu krajowym. Założenie jest proste: temat musi umożliwić organizację atrakcyjnych Dni we wszystkich zakątkach kraju, bez względu na bogactwo miejscowej spuścizny kulturowej, bez względu na region.

Na temat przewodni w roku 2015 wybrano hasło "Utracone dziedzictwo".

Radziszów miał dużo szczęścia, gdyż udało się przywrócić do życia już prawie „utracone dziedzictwo wsi” tzn. dwór, który był już w stanie ruiny, ale z inicjatywy lokalnej społeczności udało się znaleźć partnerów, fundusze i przywrócić dawną świetność dworu.

Od 2013 roku odnowiony dwór został otwarty dla mieszkańców i gości. Od tego czasu odbywają się w nim spotkania, konferencje, warsztaty i inne akcje kulturalne. Zostały także przygotowane i otwarte wystawy stałe. Na przestrzeniu paru lat zorganizowano również szereg wystaw czasowych ukazujących twórczość miejscowych artystów z terenu wsi i gminy. Wszystkie te działania mają na celu zachowanie i promocję lokalnych tradycji, mieszkańców i dziejów „Małej Ojczyzny”.

Kluczem do skutecznego zachowania dziedzictwa jest zaangażowanie w opiekę nad nim miejscowych społeczności, co z kolei wymaga dostarczenia im rzetelnych informacji na temat jego wartości. Dostrzeżenie wartości dziedzictwa – czy to w sensie społecznym, czy ekonomicznym – wiąże się przede wszystkim z koniecznością poznania historii danego miejsca, bez względu na to, jak trudna może to być opowieść. Mierzenie się z problemem zakłada w pierwszej kolejności jego zdefiniowanie, a zatem nie można mówić o rozwiązywaniu problemów z przeszłości bez mówienia o historii, oczywiście opierając się na rzetelnej analizie źródeł. Zabytki, ich dzieje, a nawet stan zachowania są takim właśnie źródłem.

Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez nasze działania edukacyjne przyczyniamy się do zwiększenia stopnia znajomości naszej wspólnej historii, a tym samym wpływamy na wzmocnienie poczucia wspólnoty.

 

Małgorzata Niechaj

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013