Majówka z Kapelą

W dniu 1 maja w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyła się „Majówka z Kapelą” z okazji 35-lecia działalności artystycznej Kapeli Ludowej z Radziszowa.

Organizatorami tej uroczystości były: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”, Orkiestra „Sygnał” z Radziszowa, Stowarzyszenie Kobiet Twórczych z Radziszowa, Muzeum Regionalne w Skawinie, Przedszkole Samorządowe w Radziszowie, Stowarzyszenie "Szkoła Marzeń w Radziszowie", Koło Gospodyń Wiejskich z Borku Szlacheckiego, Rada Sołecka wsi Radziszów i OSP Radziszów.

We wspólnym biesiadowaniu z Kapelą uczestniczyło prawie trzystu gości, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skawina: obecny Burmistrz Pan Paweł Kolasa, Wiceburmistrz Pan Tomasz Ożóg, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Witold Grabiec, poprzedni Burmistrz Pan Adam Najder oraz Radni.

Wielką niespodzianką dla przybyłych gości oraz Jubilatów był występ grupy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Radziszowie, a także tort w kształcie skrzypiec.

Przypomnijmy, Kapela Ludowa powstała w Radziszowie w 1980 roku, równocześnie z Zespołem Regionalnym „Radziszów”. W pierwszych latach działalności kapela głównie akompaniowała Zespołowi Regionalnemu. Jubilaci w 1985 roku zostalui przyjęci do Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych w 1985 roku.

Kapela także trzykrotnie reprezentowała województwo krakowskie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, zdobywając tam wyróżnienie (rok 1986), główną nagrodę „Baszty” oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (rok 1999).

Kapela zawsze utożsamia się ze środowiskiem, z którego wzięła swój początek i w którym działa, uczestnicząc w dożynkach, świętach kościelnych, państwowych, spotkaniach okolicznościowych oraz imprezach charytatywnych.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013