Wit Wisz wybrał Radziszów

W niedzielę, 26 października w Dworze Dzieduszyckich otwarta została wystawa „Rzeźbiarz Wit Wisz – radziszowianin z wyboru”. Przygotowali ją państwo Małgorzata i Józef Niechajowie. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Radziszowa był również gość honorowy  – prawnuk Wita Wisza z małżonką.

Zanim mogliśmy obejrzeć eksponaty, pani Małgorzata przybliżyła sylwetkę rzeźbiarza. Z żalem stwierdziła, iż mimo usilnych poszukiwań nie udało się odnaleźć jego podobizny, więc tak do końca nie wiadomo jak wyglądał. Następnie przypomniała ważne daty z jego życiorysu, w tym dzień, w którym biorąc w 1883 roku za żonę Małgorzatę Góralik z Radziszowa, dokonał wyboru swojego stałego miejsca zamieszkania. W Radziszowie spędził całe swoje dorosłe życie, tu rodziły się pomysły jego dzieł i powstawały rzeźby, tutaj zmarł w 1930 roku i jest pochowany na cmentarzu parafialnym.

Pani Małgorzata omówiła też pokrótce eksponaty zgromadzone na wystawie, by potem każdy indywidualnie mógł je kontemplować. W sali wystawowej umieszczono fotografie dzieł Wita Wisza. Wśród nich rzeźby z Radziszowskiego kościoła z piękną Matką Boską Różańcową znajdującą się w ołtarzu bocznym. A dalej prace z kościołów i cmentarzy w Krakowie, Myślenicach, Mogilanach. W gablotach przedstawiono ważne dokumenty związane z życiem Wita Wisza, między innymi metrykę chrztu, świadectwo ślubu oraz świadectwo zgonu, które udało się autorom wystawy zdobyć poprzez dotarcie do wpisów w księgach parafialnych.

Oglądając wystawę można było porozmawiać z jej twórcami, dowiedzieć się wielu szczegółów, podyskutować ze znawcami tematu. Uczestnicy wydarzenia podkreślali, iż mogą być dumni z Wita Wisza, radziszowianina z wyboru, wspaniałego rzeźbiarza.


Tekst i fotografie - naszradziszow.com


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013