Uczniowie szkoły szpitalnej w Dworze Dzieduszyckich

Doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom historii Radziszowa była wycieczka do Dworu Dzieduszyckich zorganizowana przed Wielkanocą dla dwudziestoosobowej grupy uczniów.

Dzieci zostały już przy wejściu serdecznie powitane przez Małgorzatę i Józefa Niechajów, którzy zgodzili się poświęcić swój czas i oprowadzić po obiekcie. Zwiedzanie rozpoczęto od obejrzenia pokonkursowej wystawy ozdób wielkanocnych, w której przeważają pisanki. Pani Małgosia w interesujący sposób opowiadała o technikach ich wykonania i sposobach zdobienia. Podkreśliła, że konkursy na najpiękniejsze ozdoby świąteczne, organizowane od wielu lat przez Stowarzyszenie „Nasz Radziszów" cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Radziszowa. Uczniowie byli niezmiernie zainteresowani i zadawali wiele pytań. Następnie przewodniczka omówiła wystawę zdjęć, którą stanowiły ważniejsze obiekty w Radziszowie dawniej i dziś, w tym budynki szpitala. 

Kolejnym etapem zwiedzania było obejrzenie wszystkich pomieszczeń Dworu, w tym piwnic i poddasza. Pani Małgosia przybliżyła uczestnikom wycieczki historię Dworu i jego właścicieli. Opowiedziała legendę o hrabinie Ludwice Dzieduszyckiej. Dzieci mogły też zapoznać się z sylwetką pochodzącego z Radziszowa żeglarza Henryka Jaskuły. Pan Józef pokazał kronikę rejsu dookoła świata oraz pamiątki związane z tą osobą.

Korzystając z pięknej pogody, uczniowie ostatnie minuty wycieczki spędzili w ogrodzie różanym. Tu mogli podziwiać Dwór z zewnątrz i dodatkowo porozmawiać z państwem Niechaj, których wiedza o Dworze jest ogromna.

Ten wyjazd pozwolił naszym podopiecznym  na „zanurzenie się" w historii miejscowości, poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin, a także spotkanie ludzi, dla których praca jest prawdziwą pasją.

Autor: Maria Żurek


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013