Jak zrobić palmę wielkanocną?

Warsztaty dekoracyjne przygotowujące do Świąt Wielkanocnych odbyły się 24 marca. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialne były Małgorzata Oleszkiewicz – starszy kustosz Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie przy współpracy Małgorzaty Niechaj – kustosza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

W pierwszej części M. Oleszkiewicz przedstawiła tradycję wykonywania palm na Niedzielę Palmową z zawartą w niej symboliką wykorzystania naturalnych materiałów – darów natury. Później omówiła różne techniki tworzenia i zdobienia palm, które zilustrowała za pomocą prezentacji multimedialnej pokazując przykłady ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz konkursów organizowanych w różnych regionach.

W drugiej części młodzież przystąpiła do wykonywania i dekoracji palm wykorzystując różnorodne techniki i materiały. W warsztat uczestniczyły również Panie ze Stowarzyszenie Kobiet Twórczych, które wykreowały piękne kwiaty do zdobienia palm i pokazywały młodzieży jak nimi zdobić palmy. Wynikiem warsztatów były pracowicie wykonane barwne palmy.

Źródło i fot.: Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013