Dwór Dzieduszyckich otwarty!

W poniedziałek, 21 października, w obecności przedstawicieli władz samorządowych Województwa Małopolskiego i Gminy Skawina, dostojnych gości oraz reprezentacji lokalnych stowarzyszeń i społeczności z Radziszowa otwarto po zakończonej rewitalizacji zabytkowy Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie.


Uroczystość rozpoczęło powitanie zaproszonych gości: przedstawicieli władz samorządowych Województwa Małopolskiego i Gminy Skawina oraz reprezentacji lokalnych stowarzyszeń i społeczności Radziszowa: Stowarzyszenia „Nasz Radziszów", Stowarzyszenia Kobiet Twórczych z Radziszowa, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń" z Radziszowa, Orkiestry Dętej „Sygnał" z Radziszowa, Kapeli Ludowej z Radziszowa.

W dalszej części miało miejsce poświęcenie obiektu przez ks. prałata Edwarda Ćmiela - proboszcza parafii pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz ks. Stanisława Kamionkę - proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca i Św. Katarzyny w Radziszowie. Następnie zebrani wysłuchali treści aktu erekcyjnego odczytanego przez panią sołtys Radziszowa Zdzisławę Bałę. Dokument został wmurowany przez asystę, w której w skład wchodzili Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, pani sołtys Radziszowa Zdzisława Bała i przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” Janusz Bierówka.

Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście wysłuchali okolicznościowych przemówień oraz obejrzeli prezentację multimedialną dokumentującą dzieje Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie przygotowaną przez Małgorzatę Niechaj ze Stowarzyszenia „Nasz Radziszów". W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przytoczył krótką historię obiektu oraz złożył podziękowania na ręce wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu rewitalizacji Dworu Dzieduszyckich.

Po swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy Skawina odczytał wiersz przygotowany specjalnie na tę okazję:

Pałac Dzieduszyckich w Radziszowie

Wielkie wydarzenie
jest dla Radziszowa,
Pałac Dzieduszyckich
Zajaśniał od nowa

Dumni z tego faktu
są wszyscy mieszkańcy,
którzy nie szczędzili
poświęcenie - pracy.

Pałac odnowiony
cieszy się historia,
której to winniśmy
oddać nasze dobra.

Aby dla przyszłości -
to, co jest zrobione
służyło przykładem
i było mnożone.

Pałac będzie witał
mieszkańców, przybyszów
To jest nasza chluba,
to jest nasz Radziszów!


Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: generalny remont dachu, roboty remontowo-budowlane we wszystkich pomieszczeniach, odtworzenie schodów i tarasu od strony południowej, renowację elewacji, restaurację polichromii, zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z odtworzeniem ogrodu różanego, montaż instalacji ochronnych oraz iluminacji obiektu, zakup wyposażenia.

Gospodarzem tego obiektu od 4 listopada 2013 r. będzie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Znajdą tu swoje miejsce lokalne stowarzyszenia: Nasz Radziszów, Stowarzyszenie Kobiet Twórczych, Orkiestra Dęta Sygnał z Radziszowa, Kapela Ludowa z Radziszowa.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mieli okazję do wysłuchania kameralnego koncertu w wykonaniu solistów i muzyków Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie oraz do zwiedzenia zabytkowych pomieszczeń Dworu w towarzystwie przewodnika - Janusza Bierówki.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!
fot. M. Turkawska (UMiG w Skawinie)

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013